Obrázek: Požární dozor

Požární školení

Požární školení zaměstnanců je zákonná povinnost a nemělo by býti bráno na lehkou váhu. Kdo proškolí Vaše zaměstnance lépe než samotní hasiči ( osoby odborně způsobilé v oblasti PO ) Požární …

Obrázek: Zdravotní dozor

Zdravotní školení

Provádějí Vaši zaměstnanci práci spojenou s rizikem poranění? Dokáží správně ošetřit nejen drobná, ale i větší poranění? Naučte své kolegy poskytnout první pomoc efektivně. Zdravotní školení nepodceňujte Zdravovědu můžete uplatnit v nejen …