Požární školení

Požární školení zaměstnanců je zákonná povinnost a nemělo by býti bráno na lehkou váhu.
Kdo proškolí Vaše zaměstnance lépe než samotní hasiči ( osoby odborně způsobilé v oblasti PO )

Požární školení se vším všudy

Nejde pouze o školení typu „jak funguje hasicí přístroj a jaký typ použít“.
Správné požární školení dokáže totiž předejít případným požárům a škodám na Vašem majetku či zdraví zaměstnanců.  Vaši zaměstnanci si mohou vyzkoušet funkčnost nejen hasicích přístrojů, ale i ostatních věcných prostředků PO.

Proto Vám nabízíme kompletní školení o požární ochraně pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a pro ostatní osoby.

ZPRACOVÁNí požární dokumentace

naše odborně způsobilé osoby se Vám budou pravidelně a soustavně starat o požární dokumentaci , kterou musíte ze zákona mít .  Pravidelně s Vámi budou v kontaktu a budou Vás zastupovat při jednání s HZS ČR rsp. se státním požárním dozorem na jeho kontrolách ve Vaší firmě.

Požární školení dle platných norem

Veškerá školení probíhají v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů .
Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Opakování je matkou moudrosti

Školením o požární bezpečnosti musí projít každý zaměstnanec po jeho nástupu. Školení se však také musí opakovat a to minimálně 1 za 2 roky.
Proto pro nás není pro problém požárně proškolit Vaše zaměstnance kdykoliv.

Spojení příjemného s užitečným

Co spojit školení a zároveň vybudovat mezi zaměstnanci silná pouta? Naučit je zvládat krizové situace, důkladně je proškolit a to celé uskutečnit formou zábavy? Právě pro Vás je tu naše nabídka teambuiidngů.

Sdílejte nás