Teambuilding  – firemní akce s hasiči a záchranáři

Hledáte způsob utužení vztahů na pracovišti? Chcete spojit příjemné s užitečným? Neváhejte využít naší nabídku firemních Teambuiidngů.
Dovolujeme si Vám nabídnout netradiční Teambuiilding se zaměřením na zvládání stresových a krizových situací, které Vás a Vaše zaměstnance mohou potkat každý den v práci, ale i v osobním životě.

Obrázek: Teambuilding

Škola hrou

Tato stará myšlenka najde své uplatnění i v dnešní době. Proto jsme vytvořili jedinečný Teambuilding.
Každý správný zaměstnavatel musí zdravotně a protipožárně proškolit své zaměstnance.
My toto školení pojali jako jedinečnou příležitost k vytvoření pevných vztahů na pracovišti a zároveň jako příležitost odborně proškolit nejen zaměstnance, ale i vedení společností.

Jak to celé probíhá?

Jedná se o kombinaci První pomoci (zdravověda), Požární ochrana (školení o požární ochraně) a Krizové situace (zvládání krizových a stresových situací) formou nenásilného školení. Toto školení je vedeno zkušenými záchranáři a hasiči společně s personálními manažery a poradci. Které se realizuje převážně v exteriérech, pokud to počasí dovolí.

Volbu místa konání můžete nechat na nás. Samozřejmě se přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Není pro nás problém zajistit vhodné místo kdekoliv v ČR.

Samotné školení může probíhat i ve firemních prostorech – pokud budete chtít.

Vytvoří se družstva a jde se na věc!

Naše Teambuildingy učí udržet chladnou hlavu ve vypjatých situacích, účastníci se naučí vzájemné podpory a navíc budou schopni jednat v případě reálného ohrožení.

Všichni účastníci budou proškoleni a následně se pustí do plnění úkolů. Každý zákrok družstev bude bodován. Vítězství patří pouze jednomu družstvu!

Průběh Teambuildingu

Teambuildingy jsou v délce 1 – 3 dny, dle přání zákazníka a počtu zaměstnanců/účastníků.

Účastníci jsou nejprve v proškolení z první pomoci, požární ochrany, BOZP.
Následuje shrnutí a zjištění skutečných znalostí – zopakování nejdůležitějších pravidel a novinek v dané oblasti.
Rozdělení účastníků do dvojic.
Rozchod do terénu (na danou trasu).

  • Uvítání – vzájemné představení, zahájení
  • Opakování pravidelného školení (BOZP, PO, kurz první pomoci) výkladem lektorů z řad profesionálních záchranářů, hasičů
  • Představení plánu dne
  • Rozdělení do skupin  (nejlépe dvojic)
  • Začátek praktické části v terénu
  • Vyhodnocení akce  – vyhlášení výsledků a vítězů
  • Volná zábava, volný program (lze připravit dle přání zákazníka)
  • Rozloučení

Co je cílem Teambuildingu?

Cílem našeho Teambuildingu je naučit Vaše zaměstnance zvládat stresové a krizové situace, které se mohou stát v jejich každodenní činnosti, ať už je to pracovní úraz, požár na pracovišti, či jiná mimořádná událost, nebo nehoda při cestě do práce (popřípadě nejčastější nehody při letních nebo zimních sportech, dopravní nehoda, ale i jakákoliv jiná situace, která spadá do činnosti Vašich zaměstnanců a Vašeho oboru).

Věrně nasimulujeme jakoukoliv nehodu, úraz požár či jinou mimořádnou událost tak abychom navodily reálnou situaci, před kterou postavíme účastníku akce. My nebudeme jen pozorovat, jak se s danou situací vypořádají, ale jak postupují, jak přemýšlí a zároveň je povedeme ke správnému výsledku a správnému bezpečnému postupu. Tak aby je v reálném životě situace tolik nepřekvapila.

Tyto simulace provádíme formou živých figurín namaskovaných dle daného úrazu, formou nasimulované dopravní nehody, požáru atd. Je vytvořeno několik situací, ke kterým se každý účastník dostaví a bude se je snažit zvládnout –  na každém stanovišti bude zkušený záchranář a hasič – který bude nejen hodnotitelem, ale také průvodcem a poradcem jak co nejlépe zvládnout danou situaci …..

Neváhejte nás oslovit, vytvoříme Teambuilding  přímo pro Vás!

Sdílejte nás