Požární asistence Carnival Row

Na závěr roku 2017 a záčátek roku 2018 , jsme se podíleli malým , ale důležitým dílem na natáčení Carnival Row, kde jsme působili s našimi požárními cisternami a spolupracovali na …