Rok 2021 se nese ve stejném duchu jako rok 2020

Stejně tak jako v roce 2020, tak i v letošním roce 2021 se potýkáme s omezeným počtem akcí , nicméně  i přes nepřízeň – je stále co dělat.

Stále pokračují požární a zdravotní dozory na fotbalech naší první ligy – i přesto že nejsou diváci – což  je velice zvláštní pro nás a proto jsme tam také v omezeném počtu , ale jsme 🙂

Současně probíhá i několik dozorů na natáčení filmů a reklam  to také nebylo přerušeno a pro naše hasiče máme stále dost práce v oblasti požárních dozoru ve firmách kde hrozí riziko požáru.

Sdílejte nás