Obrázek: Požární dozor

Požární školení

Požární školení zaměstnanců je zákonná povinnost a nemělo by býti bráno na lehkou váhu. Kdo proškolí Vaše zaměstnance lépe než samotní hasiči ( osoby odborně způsobilé v oblasti PO ) Požární …